Statusuppdatering

Qiiwi Games lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokus inom respektive speltitel.

Affärsområdet ”Branded Games”:

(Speltitlar inom affärsområdet ”Branded Games” är spel som Qiiwi utvecklar och publicerar under globalt världskända varumärken i samarbete med licensägare.)

  • Midsomer Murders: Words, Crime & Mysteries (Word)

I ordspelet Midsomer Murders arbetar bolaget vidare med tillägg av mer innehåll samtidigt som teamet nu utvärderat klart den nya funktionen som erbjuder ”Hidden Objects-funktionalitet”. Denna funktion har visat sig ge en total positiv effekt på nyckeltalen som speltiteln presterar vilket gjort att funktionen nu är aktiverad för samtliga spelare. Just nu finns det stöd för Hidden Objects-upplevelser i spelets första fall och teamet jobbar nu på att lägga till denna funktionalitet i fler fall i spelet.

Marknadsföringsfokus är fortsatt framför allt mot den amerikanska marknaden. Utöver traditionell ”performance marketing ” planerar bolaget att inom kort genomföra en kampanj riktad specifikt mot Amazon-enheter i USA.

  • Kitchen Nightmares: Match & Renovate (Match-3)

Speltiteln befinner sig i global mjuklansering där bolaget utvärderar speltitelns nyckeltal samt resultat på UA-kampanjer. Den senaste tiden är bolagets fokus på att addera mer spelfunktioner för att förbättra nyckeltal som storlek på genomsnittsköp samt sociala funktioner för att öka spelets viralitet och organiska tillväxt. När nyckeltalen är på en godkänd nivå kan spelet lyftas upp i en global lansering vilket innebär en högre investering i marknadsföring för att öka speltitelns spelarbas och intäkter på lång sikt.

  • MasterChef: Match & Win (Match-3)

Inom speltiteln MasterChef arbetar vårt produktionsteam fortsatt med en större uppdatering kring förändring av speltitelns speldesign och mekanik för att skapa en djupare matsimulering. Utöver detta läggs en hel del fokus kring att skapa en bättre koppling mellan match-3 nivåerna och recepten som spelaren lagar för att få en mer naturlig meta-koppling i spelets berättelse. Detta arbete börjar nu gå mot sitt slut och vi lutar åt en bredare testning av denna under april.

  • Extreme Makeover: Home Edition (Match-3)

Extreme Makeover: Home Edition utvecklas fortsatt för att nå ett läge när vi kan bedöma att speltiteln är redo för mjuklansering, något som vi hoppas skall kunna ske under det andra kvartalet 2022. I speltiteln jobbar vårt team mycket med att ge en djupare meta-upplevelse i pusselspelen/match-3 jämfört med våra tidigare speltitlar samtidigt som vi skall väva in huvudkaraktären Ty Pennington på ett roligt och underhållande sätt i spelupplevelsen.

  • Hell’s Kitchen: Match & Design (Match-3)

I Hell’s Kitchen arbetar bolaget vidare med optimeringar samt tillägg av funktioner som kan öka intäkt per daglig aktiv spelare. Detta är till exempel funktioner som kampanjerbjudanden, försäljningsstegar och belöningsstegar. Utöver detta arbetar teamet vidare med tillägg av mer innehåll och sedvanligt arbete kring Live Operations.

  • Coronation Street: Words & Design (Word)

I Coronation Street arbetar bolaget vidare med Live Operations vilket innebär optimeringar, tillägg av mer innehåll och nivåer samt arbete för att öka intäkten per daglig aktiv spelare.

Affärsområdet ”Own Ips/Egna spel

  • Word Solitaire: Cards & Puzzle

Bolagets nya ordspel Word Solitaire inledde en global mjuklansering den 14 mars 2022. I Word Solitaire är spelarens mål att bygga ord utifrån ett visst antal tillgängliga bokstäver placerade på spelkort.

Spelmekaniken i Word Solitaire är en blandning mellan Patiens och Scrabble. Genom att använda ett visst antal kortbokstäver på spelplanen låser spelaren upp andra kort. Målet är att rensa brädet från samtliga kort och få så hög poäng som möjligt.

Teamets fokus nu är att under vecka 12 uppdatera spelet för att inkludera flertalet sociala element så som topplistor och möjlighet att se sina vänner på spelplanen för de som kopplar sin spelsession via Facebook. Detta bedöms öka spelglädjen och tävlingsmomentet.

Utöver detta arbetar teamet på att förbättra svårighetsgraden på nivåerna, lägga till fler speltyper i pusselvyn samt lägga till stöd för språken franska, italienska, tyska och spanska vilket då innebär att speltiteln stöder EFIGS (engelska, franska, italienska, tyska och spanska).

Utvärdering av speltitelns mjuklansering genomförs primärt i Sverige och USA. Utöver ordspelsmekaniken som nyttjas i Word Solitaire ser bolaget många andra typer av spelmekaniker att utvärdera på den meta plattform i stadsmiljö som utvecklats i samband med framställningen av spelet vilket innebär att fler spelprototyper i närtid är planerat att testas.

  • Wordington: Words & Design

Wordington har den senaste tiden fått ett nytt utseende på sin butik inne i spelet vilken har visat sig ha en positiv effekt på hur stor andel av spelarna som genomför köp i spelet.

Teamet arbetar just nu på en ny funktion som innebär att spelare kommer kunna spela andra typer av mini-spel i samband med att man tar sig vidare i spelets berättelse. Denna nya funktion kommer att A/B-testas innan den aktiveras för samtliga spelare med förhoppningen att den kan öka kvarhållningsgraden av spelare i spelet.

Utöver detta är planen att inom kort tillföra mer resurser till Wordington för att få till större förändringar i spelets innehåll och funktionalitet vilket i sin tur kan ge positiva effekter på spelets nyckeltal och leda till ett förbättrat marknadsföringsresultat.

  • Backpacker®

I Backpacker® fokuserar teamet just nu på att addera flera ”Specialplatser” som innebär ett enklare sätt att lägga till nytt innehåll i spelet än att enbart lägga till nya städer, vilket är relativt tidskrävande. ”Specialplatser” innebär till exempel möjligheten för spelaren att besöka platser som Antarktis, Alcatraz, Atacamaöknen och Kappadokien. Skulle detta visa sig vara ett fungerande koncept kommer fler specialplatser att lanseras. I Backpacker® finns redan idag över 55 städer för spelare att besöka och bevisa sin kunskap om.

  • Puzzleton: Match & Design

Puzzleton är en speltitel som bolaget inte arbetar aktivt med men som fortsatt bedöms nå en sådan nivå av organiska installationer och intäkter att den fortsatt är attraktiv att ha kvar i spelportföljen, framför allt i form av att korsmarknadsföra spelare till bolagets övriga speltitlar i spelportföljen som presterar högre livstidsvärde per spelare.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB
Telefon: +46709260697
[email protected]

Certified Adviser:

Aktieinvest FK AB
Telefon: +46 8 506 517 03
[email protected]

Om Qiiwi Games:

Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot "Casual Gamers" inom genrerna Trivia, Match-3 och Word/Puzzle. Bolagets slogan är "Adventures for Everyone".

Share This Post