Tillförs 1,9 MSEK efter 100% teckningsgrad i optionsprogrammet

Qiiwi meddelar idag att optionsprogrammet som infördes vid extra bolagsstämman den 20 maj 2016 som riktats mot ledande befattningshavare och anställda inom bolaget nu avslutats. Optionsprogrammet tecknades till 100% och innebär att bolaget tillförs 1,9 MSEK.

Vid extra bolagsstämman i Qiiwi Interactive den 20 maj 2016 beslutades att anta ett optionsprogram som riktas till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget. En innehavare av en teckningsoption erbjöds rätten att teckna en ny aktie till en aktiekurs på 4,80 SEK under perioden 15 juni 2018 till och med 31 juli 2018. Optionsprogrammet omfattar totalt 400 000 teckningsoptioner som således ger rätt att teckna lika många aktier. Det fulla nyttjandet av optionsprogrammet innebär att det emitteras ytterligare 400 000 aktier och Bolaget tillförs en total emissionslikvid om 1,9 MSEK.

Bland de som tecknat aktier i optionsprogrammet återfinns samtliga styrelsemedlemmar, VD Erik Dale Rundberg och CTO Marcus Dale Rundberg. Naim Messo och Johan Thorell erbjöds optioner i samband med att en av deltagarna i optionsprogrammet inte haft möjlighet att teckna samtliga optioner denna tilldelats.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:
”Jag är mycket glad över att samtliga personer i optionsprogrammet valt att teckna nya aktier i Qiiwi och att vi nått 100% teckningsgrad. För egen del är det en självklarhet att investera ytterligare i Qiiwi och den spännande resa vi befinner oss på. Vårt team är oerhört starkt och det senaste året har vi tagit enorma kliv framåt som bolag. Med det nyligen genomförda förvärvet av Milliplay träder vi in på match-3 marknaden samtidigt som vi har flera nya spännande speltitlar och satsningar på gång. I och med att optionsprogrammet tecknats till 100% tillförs bolaget finansiering som möjliggör att accelerera vår expansion och satsningar.”

De nyemitterade aktierna kommer att levereras till tecknarens konto när emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear levererat aktierna. Detta beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång den 31 juli 2018.

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som WeAreQiiwi Interactive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2018.

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har sitt säte i Alingsås. En gemensam nämnare för Qiiwis spel är att de är kunskapsspel och baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”.

Share This Post