WeAreQiiwi Interactive AB har godkänts för notering på Aktietorget

WeAreQiiwi Interactive AB (”Qiiwi”) har godkänts för notering på Aktietorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Aktietorgets ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås. Teckningsperioden för nyemissionen inleds måndagen den 11 september och pågår till och med den 2 oktober 2017. Memorandum finns tillgängligt på bolagets (www.qiiwi.com/investor-relations) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Informationsfolder och anmälningssedel för teckningsperioden kommer att finnas tillgängligt fr o m 11 september på bolagets hemsida då teckningsperioden inleds. Första handelsdag på Aktietorget är planerad till den 30 oktober 2017.

Kort om Qiiwi

Qiiwi är ett svenskt spelbolag med säte i Alingsås. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och Bolaget har sedan dess utvecklat och distribuerat ett 20-tal spel som tillsammans laddats ned cirka fem miljoner gånger. Bolaget har en tydlig inriktning mot olika former av kunskapsspel, innebärande att spelens koncept baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”. Qiiwi lanserade under hösten 2016 sin hittills största produktion: Backpacker, som nu förbereds för en global lansering tillsammans med samarbetspartnern MAG Interactive AB.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar

– Det är oerhört spännande tider för Qiiwi. Vi står inför vår största globala lansering någonsin med vår speltitel Backpacker™ tillsammans med MAG Interactive AB. Spelet är redan lanserat i Sverige, Norge och Danmark och vi har en fantastisk speltitel med en unik marknadsposition på mobilmarknaden som vi tror kommer attrahera och underhålla miljontals spelare världen över. Genom den planerade kapitalanskaffningen kommer vi få de muskler som krävs för att kunna skala upp verksamheten ytterligare. Detta kommer resultera i att vi kan skapa fler speltitlar utifrån de spelidéer vi har vilket på sikt kommer öka bolagets intäktsströmmar.

Noteringsemissionen i sammandrag

Teckningsperiod:                 11 september – 2 oktober 2017

Teckningskurs:                     6,40 SEK per aktie

Emissionsvolym:                  Högst 2 030 000 aktier, motsvarande 12 992 000 SEK.
                                             Lägsta gräns för emissionens genomförande är 1 218 000 aktier, motsvarande 7 795 200 SEK.

Värdering:                            Cirka 34,1 MSEK pre-money

Minsta teckningspost:          1 000 aktier, motsvarande 6 400 SEK.

Första handelsdag:              Första dag för handel är beräknad till den 30 oktober 2017.

Teckningsförbindelser

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,1 MSEK, vilket motsvarar cirka 63 procent av emissionen.

Memorandum, informationsfolder och anmälningssedel

Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladdning på bolagets (www.qiiwi.com/investor-relations), Aktietorgets (www.aktietorget.se) och Aktieinvests (www.aktieinvest.se) respektive hemsidor.

Godkännande av notering

Qiiwi har godkänts för notering på Aktietorget under förutsättning att bolaget uppnår nyemissionens lägsta gräns om cirka 7,8 MSEK samt uppnår Aktietorgets ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare. Första handelsdag är planerad till den 30 oktober 2017.

Investerarträffar

Bolaget kommer att presentera sin verksamhet vid ett flertal investerarträffar under teckningsperioden. Intresserade investerare uppmuntras att delta på dessa träffar och ta chansen att ställa frågor direkt till nyckelpersoner hos Qiiwi. Investerarträffarna är gratis för besökare och det bjuds normalt på lättare förtäring. Dock krävs i de flesta fall förhandsanmälan.

11 september | Stockholm

Plats och tid: Aktiedagen, Operaterassen, Karl XII:s torg i Stockholm, kl. 15.00
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm 

12 september | Stockholm

Plats och tid: Investerarlunch hos Aktietorget, Mäster Samuelsgatan 42 3tr i Stockholm, kl. 12.00
Arrangör: Aktietorget
Anmälan: Via mail till [email protected] 

20 september | Göteborg

Plats och tid: Investerarträff, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 56, kl. 18.00
Arrangör: InWest Corporate Finance
Anmälan: Via mail till [email protected] 

25 september | Göteborg

Plats och tid: Aktiedagen, Svenska Mässsan lokal H1, Mässans Gata 24 i Göteborg, kl. 10.45
Arrangör: Aktiespararna
Anmälan: Via webformulär på https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg 

28 september | Alingsås

Plats och tid: Investerarträff, Bolagets lokaler vid Stora torget 3 E i Alingsås, kl. 18.00
Arrangör: WeAreQiiwi Interactive
Anmälan: Via mail till VD Erik Dale Rundberg på [email protected]

Filmade presentationer

Finwire TV har gjort en intervju med VD Erik Dale Rundberg som finns att tillgå på länk: https://youtu.be/HRTx_IY4UTs.

Projektledare och emissionsinstitut

Bolaget har anlitat InWest Corporate Finance AB som projektledare och Aktieinvest FK AB som emissionsinstitut i samband med noteringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Erik Dale Rundberg
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive

Qiiwi är ett svenskt spelbolag med säte i Alingsås. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och Bolaget har sedan dess utvecklat och distribuerat ett 20-tal spel som tillsammans laddats ned cirka fem miljoner gånger. Bolaget har en tydlig inriktning mot olika former av kunskapsspel, innebärande att spelens koncept baseras på någon form av problemlösning. Bolagets slogan är ”Saving the World from Stupidity”.

Share This Post