Wordington inleder sin globala lansering den 31 oktober 2019

Qiiwi meddelar idag att speltiteln Wordington inleder sin globala lansering den 31 oktober 2019. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan slutet av april 2019. Qiiwi kommer fortsatt att ansvara för marknadsföring och publicering av speltiteln med målsättningen att markant växa speltitelns spelarbas och intäkter framöver.

Wordington inleder sin globala lansering 31 oktober 2019

Qiiwi meddelar idag att speltiteln Wordington inleder sin globala lansering den 31 oktober 2019. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan slutet av april 2019. Qiiwi kommer fortsatt att ansvara för marknadsföring och publicering av speltiteln med målsättningen att markant växa speltitelns spelarbas och intäkter framöver.

Qiiwi ansvarar fullt ut för marknadsföring och publicering

Bolaget har de senaste månaderna utvärderat möjligheten att låta en extern publicist ansvara för marknadsföringen och publiceringen av Wordington. Utifrån utfallet av denna utvärdering har bolaget nu kommit fram till slutsatsen att det långsiktigt bästa för bolaget är att på egen hand ansvara för publicering och marknadsföring för speltiteln och således fortsatt erhålla 100% av intäkterna.

Beslutet har förutom aspekten att man i ett publicistsamarbete tvingas ge bort en stor del av speltitelns genererade intäkter även påverkats av avtalsvillkor som skulle göra det betydligt svårare att fortsätta bolagets fokus inom den etablerade strategin ”Branded Games” samt lansering av kommande egna speltitlar där Qiiwi ser stor potential.

Utifrån de uppskalningstester som bolaget genomfört under mjuklanseringen anser bolaget att det finns mycket goda möjligheter att på egen hand lyckas med uppskalningen av speltiteln och att man befinner sig i en god konkurrensmässig situation avseende spel inom word-genren.

Baserat på ovan har bolaget därför tagit beslutet att på egen hand fortsätta agera publicist och marknadsföra Wordington och nu gå över i global lanseringsfas.

Likviditetsmässiga behovet minskar via samarbeten med användarförvärvsplattformar

För att minska de likviditetsmässiga behoven vid en ökande marknadsföringsbudget vid den globala lanseringen kommer bolaget att samarbeta tätt med ledande användarförvärvsplattformar där speltiteln även genererar annonsintäkter. Annonsintäkter är den överlägset största intäktskällan i Wordington och på detta sätt har bolaget skapat en tillväxtcykel som minskar likviditetsbehovet vid en ökande marknadsföring eftersom kostnader kan dras av mot intäkter som skapas på dessa plattformar vilket förbättrar bolagets betalningsvillkor.

Dessa utökade samarbeten har gjorts möjligt eftersom dessa användarförvärvsplattformar ser en mycket god potential i att skala Wordington utifrån resultat under mjuklanseringen. Med tanke på detta och de uppskalningstester som genomförts anser bolaget det möjligt att skala speltiteln med nuvarande kassa.

VD Erik Dale Rundberg kommenterar:

“Vi tar nu nästa spännande steg för Wordington och inleder den globala lanseringen för speltiteln efter en ca 6 månader lång global mjuklansering. Wordington har under denna period finjusterats, optimerats och fått avsevärt mycket mer innehåll.

Den utvärdering vi arbetat hårt med avseende om vi själva eller en extern publicist skall ansvara för marknadsföringen av Wordington har landat i att vi bedömer det långsiktigt bästa för bolaget är att fortsätta göra detta på egen hand. Jag är övertygad om att vårt tillväxtteam är redo för att ta speltiteln till nästa nivå vilket även de uppskalningstester vi genomfört under mjuklanseringen bevisar.

Genom det utökade samarbetet med användarförvärvsplattformar som också ser den stora potentialen i Wordington har vi lyckats skapa oss en god tillväxtcykel avseende marknadsföringskostnader och intäkter som speltiteln skapat vilket gör att vi bedömer att vi kan skala speltiteln utifrån lanseringsplan med nuvarande kassa.

Vi är nu stolta över att kunna inleda den global lanseringen för Wordington och fullt ut ta ansvar för utveckling och publiceringen och således fortsatt kontrollera vår affär till 100% och erhålla 100% av intäkterna. Vår bestämda mening utifrån vår utvärdering är att detta skapar de bästa förutsättningarna för bolaget att lyckas på lång sikt. Vi ser nu fram emot att ta Wordington till nästa nivå avseende spelarbas och intäkter.”

För ytterligare information:

Erik Dale Rundberg
VD, WeAreQiiwi Interactive AB
Telefon: 0709-260 697
E-post: [email protected]

Om WeAreQiiwi Interactive AB

Qiiwi är en utvecklare av spel till mobila plattformar som iOS och Android. Bolagets nuvarande verksamhet startade 2012 och bolaget har spelstudios i Alingsås, Sverige och Nicosia, Cypern. Qiiwi fokuserar på att utveckla mobilspel riktade mot ”Casual Gamers” inom genrerna Trivia, Match-3, Word/Puzzle och Arcade. Bolagets slogan är ”Adventures for Everyone”

Share This Post