Daily Archives: 8 September, 2017

WeAreQiiwi Interactive AB har godkänts för notering på Aktietorget

WeAreQiiwi Interactive AB (”Qiiwi”) har godkänts för notering på Aktietorget förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt Aktietorgets ägarspridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås. Teckningsperioden för nyemissionen inleds måndagen den 11 september och pågår till och med den 2 oktober 2017. … Read More