Daily Archives: 31 July, 2018

Tillförs 1,9 MSEK efter 100% teckningsgrad i optionsprogrammet

Qiiwi meddelar idag att optionsprogrammet som infördes vid extra bolagsstämman den 20 maj 2016 som riktats mot ledande befattningshavare och anställda inom bolaget nu avslutats. Optionsprogrammet tecknades till 100% och innebär att bolaget tillförs 1,9 MSEK. … Read More