Daily Archives: 6 May, 2020

Videopresentation med VD om kvartalsrapport 1 2020

Qiiwi lanserar idag det andra avsnittet av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2020. VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer.

Kvartalsrapport 1 – 2020

Koncernredovisning första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020: Omsättning 23 968 TSEK (2 104) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 201 TSEK (-1 217) Resultat efter finansiella poster (Net result) 4 374 TSEK (-1 588) Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-0,19) … Read More