Daily Archives: 4 November, 2020

Videopresentation med VD om kvartal 3 2020

VD Erik Dale Rundberg talar och ger kommentarer om delårsrapport kvartal 3 2020 i detta avsnitt av Qiiwi Games – IR-Vlogg.  För att komma åt videopresentationen besök följande länk: https://youtu.be/Qxh4bxila2s För ytterligare information: Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB Telefon: +46709260697E-mail: erik@qiiwi.com

Delårsrapport kvartal 3 2020

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020: Omsättning 23 508 TSEK (6 288) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 508 TSEK (1 287) Resultat efter finansiella poster (Net Result) 1 616 TSEK (817) Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,10) … Read More