Daily Archives: 9 December, 2020

Qiiwi Games avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market under inledningen av 2021

Qiiwi Games AB (publ) avser att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market Stockholm under inledningen av 2021: Styrelsen i Qiiwi Games AB (publ) (”Qiiwi” eller ”Bolaget”) har fattat ett beslut om att verka för att byta handelsplats från Spotlight Stock … Read More