Daily Archives: 17 February, 2021

Videopresentation med VD om Bokslutskommunikén 2020

VD Erik Dale Rundberg talar och ger kommentarer om bolagets Bokslutskommuniké för 2020 i detta avsnitt av Qiiwi Games – IR-Vlogg. För att komma åt videopresentationen besök följande länk: https://youtu.be/4Gl-0s02pfA För ytterligare information: Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB Telefon: +46709260697E-mail: erik@qiiwi.com Om … Read More

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2020: Omsättning 29,6 MSEK (12,5 MSEK) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4,8 MSEK (1,6 MSEK) Resultat efter finansiella poster (Net result) -5,7 MSEK (1 MSEK) Resultat per aktie uppgick till -0,7 SEK (0,12 SEK) … Read More