Daily Archives: 11 November, 2021

Videopresentation med VD och CFO om kvartal 3 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2021 där VD Erik Dale Rundberg och CFO Martin Larsson ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök … Read More

Delårsrapport kvartal 3 2021

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021 Intäkter 11 640 (23 508) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 355 TSEK (2 508) Resultat efter finansiella poster (Net result) -2 770 TSEK (1 616) Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning … Read More