Daily Archives: 27 April, 2022

Videopresentation med VD om kvartal 1 2022

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2022 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/rl47PIgj1cU För … Read More

Delårsrapport kvartal 1 2022

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 Intäkter 9 980 TSEK (24 978) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 621 TSEK (1 043)
 Resultat efter finansiella poster -3 197 TSEK (567)
 Resultat efter skatt -3 214 TSEK (567) 
 Resultat per … Read More