Daily Archives: 25 August, 2022

Videopresentation med VD om kvartal 2 2022

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2022 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/5aWYCTL956A För … Read More

Delårsrapport kvartal 2 2022

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022 Intäkter 9 210 TSEK (15 311) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 700 TSEK (-1 543) Resultat efter finansiella poster -2 710 TSEK (-3 151) Resultat efter skatt -2 752 TSEK (-3 151) Resultat per aktie före … Read More