Daily Archives: 19 August, 2020

Inleder mjuklansering av nya spelet Trivia Mansion

Qiiwi Games meddelar idag att man inleder mjuklanseringen av sitt nya frågesportsspel Trivia Mansion. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Trivia Mansion behöver spelaren klara av frågesportsutmaningar i form av jobb för att ta sig … Read More

Videopresentation med VD om kvartal 2 2020

Qiiwi lanserar idag det tredje avsnittet av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2020. VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök följande länk: För ytterligare information: Erik Dale … Read More

Delårsrapport kvartal 2 2020

Koncernredovisning andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020: Omsättning 31 360 TSEK (4 151) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3 940 TSEK (-410) Resultat efter finansiella poster (Net result) 3 061 TSEK (-751) Resultat per aktie uppgick till 0,37 SEK (-0,09) … Read More