Daily Archives: 19 August, 2021

Videopresentation med VD om kvartal 2 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2021 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/2aQqS9nFJ40 För ytterligare … Read More

Delårsrapport kvartal 2 2021

Andra kvartalet 1 april– 30 juni 2021 Intäkter 15 311 TSEK (31 360) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 543 TSEK (3 940) Resultat efter finansiella poster (Net result) -3 151 TSEK (3 061) Resultat per aktie uppgick till neg. 0,35 SEK (0,37) Justerat rörelseresultat exkluderat kostnader … Read More

Videopresentation med VD för Qiiwi Games och Playrights grundare Evtim Trenkov

Qiiwi Games som idag meddelat att man förvärvat majoritetsägande i den brittiska spelstudion Playright lanserar ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg där VD Erik Dale Rundberg och Playrights grundare Evtim Trenkov samtalar kring affären och en presentation av Playright och … Read More

Förvärvar majoritetsägande i nystartade spelstudion Playright Digital Entertainment LTD och startar satsning mot ”Hyper Casual”-spel

Qiiwi Games (”Qiiwi”) har idag ingått avtal om förvärv av 63,75% av aktierna i den brittiska spelstudion Playright Digital Entertainment LTD (”Playright”) (”Transaktionen”). Playright fokuserar på utveckling av så kallade hyper casual-spel, med en tydlig långsiktig strategi att även positionera … Read More

Acquires majority ownership in newly launched game studio Playright Digital Entertainment LTD and expands focus towards “Hyper Casual” games

Qiiwi Games ("Qiiwi") has today entered into an agreement to acquire 63.75% of the shares in the  UK-based studio Playright Digital Entertainment LTD ("Playright") (the "Transaction"). Playright focuses on the development of so-called “hyper casual” games, with a clear long-term … Read More