Press Releases

Videopresentation med VD om kvartal 3 2023

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer utifrån rapportens VD-ord. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: … Read More

Delårsrapport kvartal 3 2023

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023 Intäkter 8 995 TSEK (8 318) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 620 TSEK (-2 700) Resultat efter finansiella poster -6 136 TSEK (-2 783) Resultat efter skatt -6 143 TSEK (-2 837) … Read More

Statusuppdatering från Qiiwi Games

VD Erik Dale Rundberg lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokusområden och framför allt Extreme Makeover: Home Edition. Growth: Extreme Makeover: Home Edition Sedan starten av året har majoriteten av våra tillgängliga resurser arbetat inom affärsområdet ”Growth”. Arbetet har uteslutande … Read More

Videopresentation med VD om kvartal 2 2023

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2023 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/TrmUD-k-89A För … Read More

Delårsrapport kvartal 2 2023

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023 Intäkter 7 546 TSEK (9 210) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 793 TSEK (-3 700) Resultat efter finansiella poster -3 875 TSEK (-2 710) Resultat efter skatt -3 879 TSEK (-2 752) … Read More

Globala lanseringen av Extreme Makeover: Home Edition startad

Banijay Brands, den kommersiella grenen av media- och underhållningsproducenten Banijay, och mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games, startade den 14 augusti 2023 den globala lanseringen av match-3-spelet Extreme Makeover: Home Edition. Qiiwi Games arbetar nu med flertalet aktiviteter för att öka … Read More

Extreme Makeover: Home Edition starts global launch on August 14, 2023

Banijay Brands, the commercial arm of media and entertainment powerhouse Banijay, and the mobile game developer and publisher Qiiwi Games, today announce the global launch of match-3 game Extreme Makeover: Home Edition, on August 14, 2023. In partnership with Banijay … Read More

Extreme Makeover: Home Edition inleder global lansering 14 augusti 2023

Banijay Brands, den kommersiella grenen av media- och underhållningsproducenten Banijay, och mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games, tillkännager idag den globala lanseringen av match-3-spelet Extreme Makeover: Home Edition, som kommer inledas den 14 augusti 2023. I samarbete med Banijay Brands och … Read More

Global lansering av Extreme Makeover planerad till augusti

Qiiwi Games meddelar idag att man efter en mycket framgångsrik mjuklansering av bolagets nya match-3-spel “Extreme Makeover: Home Edition” planerar att starta den globala lanseringen av speltiteln under augusti månad. Speltiteln har under mjuklanseringen uppvisat starka nyckeltal och på vissa marknader … Read More

Kommuniké från årsstämma i Qiiwi Games den 5:e maj 2023

På Qiiwi Games AB:s årsstämma i Alingsås den 5:e Maj 2023 togs följande enhälliga beslut: Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.   Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.   … Read More