Press Releases

QIIWI GAMES OCH BANIJAY BRANDS MJUKLANSERAR NYA MOBILSPELET MASTERCHEF: MATCH & WIN, BASERAT PÅ DEN GLOBALA TV-MATUNDERHÅLLNINGSSUCCÉN

Mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games och Banijay Brands som är en del av den största internationella innehållsproducenten och distributören Banijay, tillkännager idag mjuklanseringen av ett spännande nytt mobilspel vid namn MasterChef: Match & Win. Spelet är baserat på världens mest … Read More

QIIWI GAMES AND BANIJAY BRANDS SOFT LAUNCH NEW MOBILE GAME MASTERCHEF: MATCH & WIN BASED ON THE GLOBAL HIT COOKING SHOW

Mobile games developer and publisher Qiiwi Games and Banijay Brands, part of the largest international content producer and distributor Banijay, announce the soft launch of an exciting new mobile game MasterChef: Match & Win which is based on the world’s … Read More

QIIWI GAMES AND ALL3MEDIA INTERNATIONAL SOFT LAUNCH NEW MOBILE GAME KITCHEN NIGHTMARES: MATCH & RENOVATE BASED ON THE GLOBAL HIT DRAMA

Mobile games developer and publisher Qiiwi Games and leading independent distributor All3Media International announce the soft launch of an exciting new mobile game Kitchen Nightmares: Match & Renovate. Based on the iconic American reality television series format, the game will … Read More

QIIWI GAMES OCH ALL3MEDIA INTERNATIONAL MJUKLANSERAR NYA MOBILSPELET KITCHEN NIGHTMARES: MATCH & RENOVATE, BASERAT PÅ DEN GLOBALA HIT SERIEN

Mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games och den ledande oberoende distributören All3Media International tillkännager idag starten av mjuklanseringen av det nya mobilspelet Kitchen Nightmares: Match & Renovate, baserat på den ikoniska amerikanska realityseriens format. Spelet kommer inledningsvis att lanseras i Australien, … Read More

Statusuppdatering

Qiiwi Games lämnar härmed en statusuppdatering från bolaget med information kring bolagets arbete med befintliga och nya speltitlar samt övrig generell information. VD Erik Dale Rundberg ger statusuppdatering: ”Sedan sommaren 2020 då vi slöt våra tre nya avtal inom affärsområdet … Read More

QIIWI GAMES AND ALL3MEDIA INTERNATIONAL SOFT LAUNCH NEW MOBILE GAME MIDSOMER MURDERS: WORDS, CRIME & MYSTERY, BASED ON THE GLOBAL HIT DRAMA

Mobile games developer and publisher Qiiwi Games and leading independent distributor All3Media International announce the soft launch of an exciting new mobile game Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery. Based on the iconic British detective series, the app will initially … Read More

QIIWI GAMES OCH ALL3MEDIA INTERNATIONAL MJUKLANSERAR NYA MOBILSPELET MIDSOMER MURDERS: WORDS, CRIME & MYSTERY, BASERAT PÅ DET GLOBALA SUCCÉDRAMAT

Mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games och den ledande oberoende distributören All3Media International tillkännager idag starten av mjuklanseringen av det nya mobilspelet Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery. Baserat på den ikoniska brittiska detektivserien kommer spelet initialt att lanseras i Kanada, … Read More

Kommuniké från årsstämma i Qiiwi Games den 6:e Maj 2021

På Qiiwi Games AB:s årsstämma i Alingsås den 6:e Maj 2021 togs följande enhälliga beslut: Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.   Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd … Read More

Videopresentation med VD om kvartal 1 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer.  För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/dA2xCIzddgk För ytterligare … Read More

Delårsrapport kvartal 1 2021

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021 Omsättning 24 978 TSEK (23 968) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 043 TSEK (5 201) Resultat efter finansiella poster (Net result) 567 TSEK (4 374) Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,53) Justerat rörelseresultat exkluderat kostnader … Read More