Press Releases

Inleder mjuklansering för nya ordspelet Word Solitaire: Cards & Puzzle

Qiiwi Games meddelar idag att man inleder mjuklansering av ett nytt innovativt ordspel under namnet Word Solitaire: Cards & Puzzle. I Word Solitaire är spelarens mål att bygga ord utifrån ett visst antal tillgängliga bokstäver placerade på spelkort. Spelmekaniken i Word … Read More

Videopresentation med VD och CFO om Bokslutskommuniké 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets Bokslutskommuniké 2021 där VD Erik Dale Rundberg och CFO Martin Larsson ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/Bj-ZllJvFEs För ytterligare … Read More

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2021   Intäkter 11 930 TSEK (29 555) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 247 TSEK (-4 850) Resultat efter finansiella poster -5 493 TSEK (-5 728) Resultat efter skatt -5 514 TSEK (-5 728) Resultat per … Read More

Status update from Playright

Qiiwi Games UK-based subsidiary, Playright Digital Entertainment LTD, is giving a status update regarding on-going projects, game prototypes and 2022 Q1 focus. 2021 Highlight: Two prototypes out! In December we developed and soft launched two hyper casual game prototypes, Treasure … Read More

Statusuppdatering från Playright

Qiiwi Games brittiska dotterbolag Playright Digital Entertainment LTD ger härmed en statusuppdatering beträffande pågående projekt, spelprototyper och huvudsakliga fokus Q1 2022. Höjdpunkter 2021: Två spelprototyper ute! Under december utvecklade vi och mjuklanserade två hyper casual-spelprototyper, Treasure Whacker och Backpacker Hype. … Read More

Statusuppdatering

Qiiwi Games lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokus inom respektive speltitel samt övrig generell information: Affärsområdet ”Branded Games” Midsomer Murders: Words, Crime & Mysteries (Word) I Qiiwi Games nya ordspel Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery får spelaren följa med Elizabeth … Read More

Videopresentation med VD och CFO om kvartal 3 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2021 där VD Erik Dale Rundberg och CFO Martin Larsson ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök … Read More

Delårsrapport kvartal 3 2021

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021 Intäkter 11 640 (23 508) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 355 TSEK (2 508) Resultat efter finansiella poster (Net result) -2 770 TSEK (1 616) Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning … Read More

Ty Pennington agerar huvudkaraktär i det kommande mobilspelet Extreme Makeover: Home Edition

Flerårigt produktions- och licensavtal med Ty Pennington som kommer att agera huvudkaraktär i det kommande mobilspelet Extreme Makeover: Home Edition Spelutvecklaren och publicisten Qiiwi Games tillsammans med Furniture Unlimited, Inc tillkännager idag att man ingått ett flerårigt produktions- och licensavtal … Read More

Ty Pennington to act as main character in the upcoming mobile game Extreme Makeover: Home Edition

Multi-year content agreement with Ty Pennington to act as main character in the upcoming mobile game Extreme Makeover: Home Edition Developer and publisher Qiiwi Games and Furniture Unlimited, Inc today announce they have entered into a multi-year content agreement which … Read More