Press Releases

QIIWI GAMES OCH ALL3MEDIA INTERNATIONAL MJUKLANSERAR NYA MOBILSPELET KITCHEN NIGHTMARES: MATCH & RENOVATE, BASERAT PÅ DEN GLOBALA HIT SERIEN

Mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games och den ledande oberoende distributören All3Media International tillkännager idag starten av mjuklanseringen av det nya mobilspelet Kitchen Nightmares: Match & Renovate, baserat på den ikoniska amerikanska realityseriens format. Spelet kommer inledningsvis att lanseras i Australien, … Read More

Statusuppdatering

Qiiwi Games lämnar härmed en statusuppdatering från bolaget med information kring bolagets arbete med befintliga och nya speltitlar samt övrig generell information. VD Erik Dale Rundberg ger statusuppdatering: ”Sedan sommaren 2020 då vi slöt våra tre nya avtal inom affärsområdet … Read More

QIIWI GAMES AND ALL3MEDIA INTERNATIONAL SOFT LAUNCH NEW MOBILE GAME MIDSOMER MURDERS: WORDS, CRIME & MYSTERY, BASED ON THE GLOBAL HIT DRAMA

Mobile games developer and publisher Qiiwi Games and leading independent distributor All3Media International announce the soft launch of an exciting new mobile game Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery. Based on the iconic British detective series, the app will initially … Read More

QIIWI GAMES OCH ALL3MEDIA INTERNATIONAL MJUKLANSERAR NYA MOBILSPELET MIDSOMER MURDERS: WORDS, CRIME & MYSTERY, BASERAT PÅ DET GLOBALA SUCCÉDRAMAT

Mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games och den ledande oberoende distributören All3Media International tillkännager idag starten av mjuklanseringen av det nya mobilspelet Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery. Baserat på den ikoniska brittiska detektivserien kommer spelet initialt att lanseras i Kanada, … Read More

Kommuniké från årsstämma i Qiiwi Games den 6:e Maj 2021

På Qiiwi Games AB:s årsstämma i Alingsås den 6:e Maj 2021 togs följande enhälliga beslut: Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.   Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd … Read More

Videopresentation med VD om kvartal 1 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer.  För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/dA2xCIzddgk För ytterligare … Read More

Delårsrapport kvartal 1 2021

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021 Omsättning 24 978 TSEK (23 968) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 043 TSEK (5 201) Resultat efter finansiella poster (Net result) 567 TSEK (4 374) Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,53) Justerat rörelseresultat exkluderat kostnader … Read More

Ny CFO till Qiiwi Games AB (Publ)

Qiiwi Games AB (publ) rekryterar Martin Larsson som ny Chief Financial Officer. Martin kommer närmast från positionen som Ekonomichef inom Alingsås Kommun, Kultur- och Utbildningsförvaltningen och tillträder sin position den 1 juni 2021 och efterträder nuvarande CFO Andreas Gustafsson.  I … Read More

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Qiiwi Games AB (publ) kallas härmed till årsstämma (“Årsstämman”) torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av rådande omständigheter under covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare eller ombud och att aktieägarna … Read More

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns från och med idag den 6 april 2021 tillgänglig på bolagets hemsida www.qiiwi.com . För ytterligare information: Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB  Telefon: +46709260697 E-mail: erik@qiiwi.com Om Qiiwi Games: Qiiwi Games är en utvecklare av spel till mobila plattformar som … Read More