Press Releases

Ty Pennington agerar huvudkaraktär i det kommande mobilspelet Extreme Makeover: Home Edition

Flerårigt produktions- och licensavtal med Ty Pennington som kommer att agera huvudkaraktär i det kommande mobilspelet Extreme Makeover: Home Edition Spelutvecklaren och publicisten Qiiwi Games tillsammans med Furniture Unlimited, Inc tillkännager idag att man ingått ett flerårigt produktions- och licensavtal … Read More

Ty Pennington to act as main character in the upcoming mobile game Extreme Makeover: Home Edition

Multi-year content agreement with Ty Pennington to act as main character in the upcoming mobile game Extreme Makeover: Home Edition Developer and publisher Qiiwi Games and Furniture Unlimited, Inc today announce they have entered into a multi-year content agreement which … Read More

Midsomer Murders inleder sin globala lansering den 28 oktober 2021

Qiiwi Games meddelar idag att bolagets nya ordspel under det globalt välkända varumärket Midsomer Murders kommer att inleda sin globala lansering den 28 oktober 2021. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan början av september 2021. Att bolaget … Read More

Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery featured på Google Play

Qiiwi Games nya ordspel Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery som startade sin globala mjuklansering den 2 september har blivit featured på Google Play i flertalet länder och i olika sektioner. Spelet är t ex featured i flera nyckelmarknader som USA, Storbritannien, … Read More

QIIWI GAMES AND ALL3MEDIA INTERNATIONAL STARTS GLOBAL SOFT LAUNCH OF NEW MOBILE GAME KITCHEN NIGHTMARES: MATCH & RENOVATE

Mobile games developer and publisher Qiiwi Games and leading independent distributor All3Media International today announce the start of the global soft launch of the new mobile game Kitchen Nightmares: Match & Renovate. Based on the iconic American reality television series … Read More

QIIWI GAMES OCH ALL3MEDIA INTERNATIONAL STARTAR GLOBAL MJUKLANSERING AV NYA MOBILSPELET KITCHEN NIGHTMARES: MATCH & RENOVATE

Mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games och den ledande oberoende distributören All3Media International tillkännager idag starten av den globala mjuklanseringen av det nya mobilspelet Kitchen Nightmares: Match & Renovate, baserat på den ikoniska amerikanska realityseriens format. Spelet är numera tillgängligt i … Read More

QIIWI GAMES AND ALL3MEDIA INTERNATIONAL STARTS GLOBAL SOFT LAUNCH OF NEW WORD GAME MIDSOMER MURDERS: WORDS, CRIME & MYSTERY

Mobile game developer and publisher Qiiwi Games and leading independent distributor All3Media International today announce the start of the global soft launch of the new mobile game Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery. Based on the iconic UK detective series, … Read More

QIIWI GAMES OCH ALL3MEDIA INTERNATIONAL STARTAR GLOBAL MJUKLANSERING AV NYA ORDSPELET MIDSOMER MURDERS: WORDS, CRIME & MYSTERY

Mobilspelsutvecklaren och publicisten Qiiwi Games och den ledande oberoende distributören All3Media International tillkännager idag starten av den globala mjuklanseringen av det nya mobilspelet Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery. Baserat på den ikoniska brittiska detektivserien är spelet från och med idag … Read More

Videopresentation med VD om kvartal 2 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2021 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/2aQqS9nFJ40 För ytterligare … Read More

Delårsrapport kvartal 2 2021

Andra kvartalet 1 april– 30 juni 2021 Intäkter 15 311 TSEK (31 360) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 543 TSEK (3 940) Resultat efter finansiella poster (Net result) -3 151 TSEK (3 061) Resultat per aktie uppgick till neg. 0,35 SEK (0,37) Justerat rörelseresultat exkluderat kostnader … Read More