Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Speltiteln Wordington “Featured” på Google Play

Qiiwis speltitel Wordington har erhållit en “Feature” på Google Play vilket innebär att speltiteln erhåller extra exponering och marknadsföring. Wordington är “Featured” i kategorin “New & Updated Games” i totalt 121 länder, bland annat i nyckelmarknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Ryssland. VD

Videopresentation med VD om kvartal 3 2020

VD Erik Dale Rundberg talar och ger kommentarer om delårsrapport kvartal 3 2020 i detta avsnitt av Qiiwi Games – IR-Vlogg.  För att komma åt videopresentationen besök följande länk: https://youtu.be/Qxh4bxila2s För ytterligare information: Erik Dale Rundberg, VD, Qiiwi Games AB Telefon: +46709260697E-mail: erik@qiiwi.com

Delårsrapport kvartal 3 2020

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2020: Omsättning 23 508 TSEK (6 288) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2 508 TSEK (1 287) Resultat efter finansiella poster (Net Result) 1 616 TSEK (817) Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,10)

Trivia Mansion inleder global mjuklansering

Qiiwi Games meddelar idag att man utökar mjuklanseringen för speltiteln Trivia Mansion till ett globalt stadie vilket innebär att speltiteln går att ladda ner i samtliga länder. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Trivia Mansion behöver spelaren

Puzzleton inleder global mjuklansering

Qiiwi Games meddelar idag att man utökar mjuklanseringen för speltiteln Puzzleton till ett globalt stadie vilket innebär att speltiteln går att ladda ner i samtliga länder. Spelet är baserat på Qiiwis framgångsrika speltitel Wordington med skillnaden att i Puzzleton behöver spelaren

Coronation Street inleder global mjuklansering den 15 december 2020

Qiiwi Games meddelar idag att man kommer att inleda den globala mjuklanseringen av bolagets nya ordspel den 15 december 2020. Spelet som görs tillsammans med ITV är baserat på varumärket och såpoperan Coronation Street som är den populäraste såpoperan i Storbritannien och den äldsta fortfarande pågående såpoperan i världen.