Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Delårsrapport kvartal 2 2020

Koncernredovisning andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020: Omsättning 31 360 TSEK (4 151) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3 940 TSEK (-410) Resultat efter finansiella poster (Net result) 3 061 TSEK (-751) Resultat per aktie uppgick till 0,37 SEK (-0,09)

Utvecklar och publicerar match-3-spel under det globala varumärket MasterChef

Qiiwi Games (Qiiwi) och Endemol Shine Group (ESG) offentliggör idag att man ingått ett strategiskt samarbetsavtal avseende att utveckla och agera publicist för ett match-3-spel för världens mest framgångsrika TV-matunderhållningsprogram, MasterChef. MasterChef har setts av över 300 miljoner människor världen

Speltiteln Wordington “Featured” på Google Play

Qiiwis speltitel Wordington har erhållit en “Feature” på Google Play vilket innebär att speltiteln erhåller extra exponering och marknadsföring. Wordington är “Featured” i kategorin “New & Updated Games” i totalt 154 länder, bland annat i nyckelmarknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Ryssland. Speltiteln

Hell’s Kitchen passerat två miljoner registrerade spelare

Qiiwi meddelar idag att bolagets match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV nu passerat två miljoner registrerade spelare. Speltiteln startade sin globala lansering den 30 april 2020. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Ryssland. … Read More

Qiiwi Games i intervju med ironSource LevelUp

Qiiwi fick möjligheten att delta i ironSource LevelUp-sektion där bland annat Qiiwis strategi kring ”Branded Games”, lokalisering och tips för att bygga ett enhetligt tillväxtteam som sammanbinder monetisering och användarförvärv tas upp. … Read More