Press Releases

The majority of the company’s press releases are in Swedish. If you need assistance in getting a press release translated into or explained in English, please contact [email protected].

Status update from Playright

Qiiwi Games UK-based subsidiary, Playright Digital Entertainment LTD, is giving a status update regarding on-going projects, game prototypes and 2022 Q1 focus. 2021 Highlight: Two

Read more

Statusuppdatering från Playright

Qiiwi Games brittiska dotterbolag Playright Digital Entertainment LTD ger härmed en statusuppdatering beträffande pågående projekt, spelprototyper och huvudsakliga fokus Q1 2022. Höjdpunkter 2021: Två spelprototyper

Read more

Statusuppdatering

Qiiwi Games lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokus inom respektive speltitel samt övrig generell information: Affärsområdet ”Branded Games” Midsomer Murders: Words, Crime & Mysteries

Read more

Delårsrapport kvartal 3 2021

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021 Intäkter 11 640 (23 508) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 355 TSEK (2 508) Resultat efter finansiella

Read more