Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Storägare har ökat sitt innehav i Qiiwi Games

Enligt senast uppdaterad aktiebok hos Euroclear per den 31 mars 2022, har Qiiwi Games medgrundare Özkan Ego under första kvartalet 2022 ökat sitt innehav i bolaget med 240 426 aktier, till att totalt uppgå till 1 325 426 aktier, motsvarande

Presentation från Pareto Gaming Seminar

Den 7 april 2022 presenterade Qiiwi Games vd Erik Dale Rundberg bolaget, dess strategi och nuvarande fokus på Pareto Gaming Seminar. Presentationen finns nu tillgänglig på Qiiwi Games YouTube-kanal och går att se på nedan länk, presentationen är på engelska:

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns från och med idag den 6 april 2022 tillgänglig på bolagets hemsida www.qiiwi.com . Förvärvsanalysen för förvärvet av dotterbolaget Playright Digital Entertainment Ltd är justerad i årsredovisningen jämfört med bokslutskommunikén med lägre goodwill som utfall. Denna förändring

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Qiiwi Games AB (publ) kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") torsdagen den 5 maj 2022. Mot bakgrund av rådande omständigheter relaterat till covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas utan fysisk närvaro av aktieägare eller ombud och att

Statusuppdatering

Qiiwi Games lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokus inom respektive speltitel. Affärsområdet ”Branded Games”: (Speltitlar inom affärsområdet ”Branded Games” är spel som Qiiwi utvecklar och publicerar under globalt världskända varumärken i samarbete med licensägare.) Midsomer Murders: Words, Crime &