Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Delårsrapport kvartal 3 2021

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2021 Intäkter 11 640 (23 508) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -2 355 TSEK (2 508) Resultat efter finansiella poster (Net result) -2 770 TSEK (1 616) Resultat per aktie uppgick före och efter utspädning

Midsomer Murders inleder sin globala lansering den 28 oktober 2021

Qiiwi Games meddelar idag att bolagets nya ordspel under det globalt välkända varumärket Midsomer Murders kommer att inleda sin globala lansering den 28 oktober 2021. Speltiteln har befunnit sig i en global mjuklansering sedan början av september 2021. Att bolaget

Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery featured på Google Play

Qiiwi Games nya ordspel Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery som startade sin globala mjuklansering den 2 september har blivit featured på Google Play i flertalet länder och i olika sektioner. Spelet är t ex featured i flera nyckelmarknader som USA, Storbritannien,