Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Videopresentation med VD om kvartal 2 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2021 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/2aQqS9nFJ40 För ytterligare

Delårsrapport kvartal 2 2021

Andra kvartalet 1 april– 30 juni 2021 Intäkter 15 311 TSEK (31 360) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 543 TSEK (3 940) Resultat efter finansiella poster (Net result) -3 151 TSEK (3 061) Resultat per aktie uppgick till neg. 0,35 SEK (0,37) Justerat rörelseresultat exkluderat kostnader