Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Wordington passerat 10 miljoner registrerade spelare

Qiiwi meddelar idag att speltiteln Wordington passerat milstolpen 10 miljoner registrerade spelare. Wordington inledde sin globala lansering den 31 oktober 2019. De registrerade spelarna är primärt fördelade över länderna: USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Ryssland, Storbritannien, Spanien och Brasilien. Wordington passerat 10 miljoner registrerade spelare:Qiiwi

Speltiteln Hell’s Kitchen “Featured” på Google Play

Qiiwis nya match-3-spel under varumärket Hell’s Kitchen som görs i samarbete med ITV har erhållit en “Feature” på Google Play vilket innebär att speltiteln erhåller extra exponering och marknadsföring. Hell’s Kitchen har erhållit en “Feature” i kategorin “New & Updated

Kommuniké från årsstämma

På Qiiwis årsstämma i Alingsås den 6:e Maj 2020 togs följande beslut: Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.  Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning enligt bilagd årsredovisning.  Beslutades att ingen utdelning

Videopresentation med VD om kvartalsrapport 1 2020

Qiiwi lanserar idag det andra avsnittet av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2020. VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer.

Kvartalsrapport 1 – 2020

Koncernredovisning första kvartalet 1 januari – 31 mars 2020: Omsättning 23 968 TSEK (2 104) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 5 201 TSEK (-1 217) Resultat efter finansiella poster (Net result) 4 374 TSEK (-1 588) Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-0,19)