Press Releases

The majority of the company’s press releases are in Swedish. If you need assistance in getting a press release translated into or explained in English, please contact [email protected].

Delårsrapport kvartal 3 2018

Koncernredovisning tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2018: Omsättning 5 378 TSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 083 TSEK Resultat efter finansiella poster (Net result)

Read more

Avslutar publicistavtal kring Backpacker®

Spelutvecklaren Qiiwi Interactive meddelar idag att man avslutar publicistavtalet med MAG Interactive avseende speltiteln Backpacker®. MAG har agerat publicist och ansvarat för marknadsföring av speltiteln

Read more