Press Releases

The majority of the company’s press releases are in Swedish. If you need assistance in getting a press release translated into or explained in English, please contact [email protected].

Delårsrapport kvartal 2 2018

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2018: Omsättning 5 900 TSEK (1 721 TSEK) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 748 TSEK (-591 TSEK) Resultat

Read more

Förvärvar spelstudion MILLIPLAY

WeAreQiiwi Interactive AB (”Qiiwi”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal om förvärv av den utländska spelstudion Milliplay. Affären ska verkställas genom förvärv av 100%

Read more

Delårsrapport kvartal 1 2018

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2018: Omsättning 5 643 TSEK (2 250 TSEK) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -1 394 TSEK (465 TSEK) 


Read more