Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Videopresentation med VD och CFO om Bokslutskommuniké 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets Bokslutskommuniké 2021 där VD Erik Dale Rundberg och CFO Martin Larsson ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/Bj-ZllJvFEs För ytterligare

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2021   Intäkter 11 930 TSEK (29 555) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -4 247 TSEK (-4 850) Resultat efter finansiella poster -5 493 TSEK (-5 728) Resultat efter skatt -5 514 TSEK (-5 728) Resultat per

Status update from Playright

Qiiwi Games UK-based subsidiary, Playright Digital Entertainment LTD, is giving a status update regarding on-going projects, game prototypes and 2022 Q1 focus. 2021 Highlight: Two prototypes out! In December we developed and soft launched two hyper casual game prototypes, Treasure

Statusuppdatering från Playright

Qiiwi Games brittiska dotterbolag Playright Digital Entertainment LTD ger härmed en statusuppdatering beträffande pågående projekt, spelprototyper och huvudsakliga fokus Q1 2022. Höjdpunkter 2021: Två spelprototyper ute! Under december utvecklade vi och mjuklanserade två hyper casual-spelprototyper, Treasure Whacker och Backpacker Hype.

Statusuppdatering

Qiiwi Games lämnar härmed en statusuppdatering kring bolagets fokus inom respektive speltitel samt övrig generell information: Affärsområdet ”Branded Games” Midsomer Murders: Words, Crime & Mysteries (Word) I Qiiwi Games nya ordspel Midsomer Murders: Words, Crime & Mystery får spelaren följa med Elizabeth

Videopresentation med VD och CFO om kvartal 3 2021

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2021 där VD Erik Dale Rundberg och CFO Martin Larsson ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök