Press Releases

Press Releases

Some press releases are only available in Swedish

Mjuklansering av Extreme Makeover: Home Edition planerad till Q4 2022

Qiiwi Games meddelar idag att mjuklanseringen av bolagets nya storsatsning inom match-3-spel under Banijays varumärke, Extreme Makeover: Home Edition, får ett nytt estimerat startdatum. Målsättningen är nu att kunna starta mjuklanseringen av spelet under det fjärde kvartalet. Anledningen till det

Videopresentation med VD om kvartal 2 2022

Qiiwi Games lanserar idag ett nytt avsnitt av bolagets IR-Vlogg som denna gång fokuserar på bolagets delårsrapport för det andra kvartalet 2022 där VD Erik Dale Rundberg ger en presentation och kommentarer. För att komma åt videopresentationen besök nedan länk: https://youtu.be/5aWYCTL956A För

Delårsrapport kvartal 2 2022

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022 Intäkter 9 210 TSEK (15 311) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -3 700 TSEK (-1 543) Resultat efter finansiella poster -2 710 TSEK (-3 151) Resultat efter skatt -2 752 TSEK (-3 151) Resultat per aktie före